ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ ณ บ้านเลขที่ 1001 หมู่ที่ 4 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง นางสาวภัทรวดี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และทุนการศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน ซึ่งส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้สนับสนุนทรัพย์สิน และร่วมก่อสร้าง โดยเสด็จพระราชกุศล

ทั้งนี้ นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ และครอบครัว รู้สึกปลื้มปีติ และนับเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือครั้งนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด