สนามข่าว 7 สี

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : เปลี่ยนหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ป้องกันเชื้อโควิด-19

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน : เปลี่ยนหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ป้องกันเชื้อโควิด-19