เช้าข่าว 7 สี

เริ่มแล้วเรียนออนไลน์ผ่านทีวี ระหว่างรอเปิดเทอม

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่ครูและผู้บริหารทั่วประเทศ ให้เตรียมมาตรการการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ให้ความอนุเคราะห์อนุมัติช่องการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล 17 ช่อง ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการรับชม ผ่านช่องในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะเริ่มทดสอบการเรียนออนไลน์อย่างเต็มระบบ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน และจะใช้งานจริงได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ในวันเปิดภาคเรียน

เนื้อหาการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 1 ถึง ม.3 จะเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล หรือ DLTV ส่วนการเรียนผ่านทีวี ของ ม.4 - ม.6 จะมีแพลตฟอร์มผ่านการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความเป็นเลิศ หรือ Digital Education Excellence Platform ของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก ที่ครูจากโรงเรียนดังทั่วประเทศอัดคลิปการสอนของตัวเองใส่ไว้ ซึ่งจะมีคลิปวิดีโอการสอนของครูเก่งทั้งหมด 800 คลิป

ช่วงนี้ ครู จะไปสำรวจความพร้อมนักเรียนรายบุคคล การศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์ เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงาน ผ่านคลิปวิดีโอ และประสานผู้ปกครองนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป