7HD ร้อนออนไลน์

นายกรัฐมนตรีขอให้อดใจรออีกนิด 17 พ.ค.ผ่อนปรนระยะที่ 2

วันนี้ (8 พ.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือหลังจากที่รัฐบาลคลายล็อกบางกิจการในระยะที่ 1 ไปแล้ว จากนี้รัฐบาลเตรียมสรุปภาพรวม และเตรียมรวบรวมแบบอย่างผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง ให้เป็นตัวอย่างตามมาตรฐานตามสาธารณสุข เพื่อให้ทุกคนช่วยกันทำและร่วมมือในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจ จะได้มีความเชื่อมั่นในการออกมาใช้ชีวิตตามปกติ แม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนจะต้องดำเนินตามมาตรการนี้อีก จึงขอให้ทุกคนเชื่อฟังและปฏิบัติตามมาตรการนี้ ไม่ยกเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง

“ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ต้องขอให้ประชาชนอดทนและอดใจรอ ในระยะเวลาอันใกล้จะมีการเปิดกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นการผ่อนปรนระยะที่ 2 ซึ่งตั้งใจว่า จะให้ดำเนินการได้ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ถือเป็นระยะของการฟื้นฟู ที่จะทำให้การจ้างงานกลับมาอีกครั้ง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยชูประเด็นด้านสุขภาพเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าไทยสามารถดูแลได้เป็นอย่างดี โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมายและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ โดยจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง