ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบเงินอุดหนุนวัดขุนสมุทราวาส ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สัปดาห์ที่แล้วเพื่อขยายผลตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียน กรณี อบจ.สมุทรปราการ ให้เงินอุดหนุนวัดขุนสมุทราวาส กว่า 38 ล้านบาท หลังเคยได้รับปีงบประมาณ 2555 จำนวน 8,000,000 บาท แต่ดำเนินการไม่เป็นไปข้อตกลงที่ทำร่วมกันวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามที่ นายวิชัย จันทร์จำรูญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สมัยเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สมุทรปราการ ให้ข้อมูลกับคอลัมน์หมายเลข 7

การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ต้องใช้ภาพถ่ายมุมสูงจากโดรน เนื่องจากวัดขุนสมุทราวาส หรือ วัดขุนสมุทรจีนตามชื่อที่ชาวบ้านคุ้นเคย ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันถูกล้อมรอบด้วยน้ำทะเลพื้นดินถูกกัดเซาะจากน้ำทะเล จากภาพมุมสูงพบว่า มีโครงสร้างพระอุโบสถที่กำลังสร้างในพื้นที่วัดขุนสมุทราวาส สอดคล้องกับข้อมูลจาก นายวิษณุ เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านขุนสมุทรจีน ระบุเงินอุดหนุนเกือบ 39 ล้านบาทที่วัดขุนสมุทราวาส ได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จะนำไปก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่

ขณะที่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยืนยันระเบียบปฏิบัติปี 2560 ของมหาเถรสมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนเงินให้กับวัดได้ ไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดๆ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดพร้อมร่วมมือ เพื่อป้องกันปัญหาเงินทอนวัด จำนวน 8,000,000 บาท แต่วัดปรับปรุงซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อุโบสถไม่แล้วเสร็จ อ้างเหตุสุดวิสัย มีน้ำทะเลหนุนเข้าท่วม จึงยุติดำเนินการและคืนเงินที่เหลือกว่า 3,000,000 บาท ให้ อบจ.สมุทรปราการ หากจะขอเงินอุดหนุนใหม่จาก อบจ.สมุทรปราการสามารถทำได้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7