7HD ร้อนออนไลน์

วิษณุ เล็งขยายการเหลื่อมเวลาทำงานเป็นช่วงๆ ลดความแออัดสกัดโควิด-19

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล กล่าวถึงการพิจารณาเรื่องการเหลื่อมเวลาทำงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการเหลื่อมเวลามากขึ้น เนื่องจากช่วงเวลา 30 นาที ที่ปฏิบัติก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอ โดยพบว่า ในการเดินทางไปทำงานของประชาชนยังเกิดความแออัดในการใช้บริการรถสาธารณะ เช่น  รถไฟฟ้า และรถสาธารณะอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยขณะนี้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.เป็นผู้รวบรวมข้อมูล คาดว่าจะออกมาในรูปแบบการขยายช่วงเวลาในการเหลื่อมเวลาเป็นช่วงให้มากขึ้น เช่น   เช้าในเวลา  7.00  น. , 10.00 น. ,ช่วงบ่ายและช่วงเย็น โดยทั้งหมดจะต้องรอการเสนอเพื่อพิจารณาในรายละเอียดก่อนเสนอเข้าที่ประชุมต่อไป 

ส่วนมาตรการทำงานจากที่บ้าน ( Work from home ) ของราชการ เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมาดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50   ขณะที่ความคืบหน้าในมาตรการการผ่อนปรน เปิดสถานที่ต่างๆ ในระยะที่ 2 นายวิษณุ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ว่าจะมีการคลายล็อกดาวน์ให้กับกิจการใดบ้าง เบื้องต้น ตามที่มีการแสดงความเห็นและหารือในที่ประชุม ศบค.ที่ผ่านมา มีทั้งสถานเลี้ยงเด็ก,บ้านพักคนชรา,ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง,การประกอบกิจการซ่อมแซมบ้าน ที่อาจมีการพิจารณาผ่อนปรนก่อน