7HD ร้อนออนไลน์

กรมควบคุมโรค จับผู้ค้าเบียร์ออนไลน์ ผิด 2 กฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ

กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียในการจำหน่ายเบียร์สดบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์แบบใส พร้อมติดฉลากยี่ห้อเบียร์ต่างๆ จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ พร้อมการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่บรรจุย่านลาดพร้าว พบ การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามมาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังพบความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้ามีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ส่วนกรณีมีกระแสโพสต์เชิญชวนดื่มเหล้าที่บ้าน พร้อมโชว์รูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์เบียร์ และจัดโปรโมชั่นในช่วงที่ประเทศไทยมีวิกฤตโรคโควิด-19 เชิญชวนให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามมาตรา 32 เช่นกัน โดย สคอ.กำลังดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวว่า ได้มีการเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอและที่ผ่านมาพบว่า มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยผู้ค้ามักพบว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หลายประการด้วยกัน เช่น การโฆษณา การลดราคา การแจกแถม ให้สินค้าอื่น เป็นต้น อีกทั้งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางดังกล่าวไม่สามารถควบคุมอายุของผู้ซื้อได้  จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานที่เป็นเยาวชนอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทั้งจำหน่ายแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ http://TAS.go.th หรือค้นหาคำว่า "ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ" และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422