อาทิตย์ติดข่าว

รายงานพิเศษ : เตรียมตัวเดินทางวันจันทร์

พรุ่งนี้วันจันทร์ วันแรกของการทำงาน ซึ่งตอนนี้หลาย ๆ คนกลับมาเข้าสู่สังคมออฟฟิศมากขึ้น ทำให้ระบบขนส่งทั้ง ล้อ เรือ และราง มีผู้ใช้บริการหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ซึ่งจากการสำรวจวิถีคนเดินทางถึงแม้จะมีระบบคัดกรอง และเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบยังไง แต่สุดท้ายความเร่งรีบทำให้ การเว้นระยะห่างหายไป  ติดตามจากรายงาน