รอบรั้วเอเชีย

สิงคโปร์ ใช้หุ่นยนต์ เตือนประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมกันโควิด-19

สิงคโปร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ ซึ่งมีชื่อว่า สป็อต (Spot) ลักษณะคล้ายสุนัข ทำหน้าที่คอยแจ้งเตือนประชาชน ที่มาวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนตามสวนสาธารณะ ให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเจ้าสป็อตได้รับการติดตั้งกล้องและสัญญาณตรวจจับ เพื่อให้มันสามารถคาดการณ์ได้ว่า มีประชาชนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวกี่คน อีกทั้งมันยังสามารถส่งเสียงได้ โดยเป็นข้อความว่า โปรดอยู่ห่างกัน เป็นระยะทางอย่างน้อย 1 เมตร ก่อนจะพูดคำว่า"ขอบคุณ"เป็นการปิดท้าย ด้านเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า การนำเจ้าสป็อตมาใช้งาน ถือเป็นการช่วยลดจำนวนพนักงาน ที่ต้องทำหน้าที่ลาดตระเวนตามสวนสาธารณะ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย ทั้งนี้ สิงคโปร์มีผู้ป่วยติดเชื้อราว 23,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 20 คน