7HD ร้อนออนไลน์

รร.เสนาธิการทหารบก ตั้ง "ตู้เติมใจให้กัน" ให้ประชาชาหยิบอาหารฟรี

ล่าสุด โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้จัดโครงการ ตู้เติมใจให้กัน นำตู้กับข้าวบรรจุ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น มาวางไว้ในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้คนสามารถมาหยิบสิ่งของในตู้ไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวคิดสร้างสังคมแบ่งปัน

โดยได้เริ่มวางตู้ครั้งแรกเมื่อวานนี้ ( 9 พ.ค.63) บริเวณทางเท้า ถนนพระราม 5 หน้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร มีประชาชนทั่วไปแวะเวียนไปเปิดตู้ เลือกและหยิบสิ่งของตามต้องการเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งยังเขียนข้อความขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้ไว้ด้วย

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จะจัดสิ่งของมาเติมอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ประสงค์จะร่วมแบ่งปันอาหาร ก็สามารถนำสิ่งของมาเติมใส่ในตู้เติมใจให้กันได้ตามสะดวก เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ฝากขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเติมใจให้กัน กับคนในสังคมไทยให้เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากอยากทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่ง ๆ ขึ้น

นอกจากนี้ ทาง โรงเรียนเสนาธิการทหารบกจะวางตู้กับข้าวเพิ่มภายในอาคารชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เพื่อเป็นสวัสดิการให้กำลังพลทุกนาย สามารถมาหยิบสิ่งของตามได้ประสงค์ โดยจะเริ่มในวันที่ 12 พ.ค.2563 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง