เช้านี้ที่หมอชิต

โควิด-19 ระบาด ทำแรงงานถูกเลิกจ้าง 5.7 แสนคน

เช้านี้ที่หมอชิต - ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ไปขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานผ่านระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานมากขึ้น รวมทั้งศูนย์สมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์ ในกระทรวงแรงงานสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีคนตกงานเข้าไปแจ้งลงทะเบียน ขอใช้สิทธิว่างงานกันเป็นจำนวนมาก

เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาซ้ำเติม ทำให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจนต้องปิดกิจการ และเลิกจ้าง

โดยในเดือนมกราคม มียอดขึ้นทะเบียน 74,775 คน กุมภาพันธ์  84,117 คน มีนาคมเริ่มขยับสูงขี้นเป็น 144,861 คน และในเดือนเมษายที่ผ่านมา ยอดเพิ่มสูงสุดที่ 267,351 คน รวมยอดผู้ตกงาน จำนวน 571,104 คน