7HD ร้อนออนไลน์

สธ.เผย 2 ใน 6 ผู้ป่วยโควิด19 รายใหม่มีประวัติสัมพันธ์กับห้าง

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้พบผู้ป่วยคนไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม  6 คน ในจำนวนนี้อายุน้อยสุด 6 ขวบโดยมีประวัติสัมผัสกับพ่อป่วยโควิด-19 ในจังหวัดยะลา ส่วนอีก 4 คน ทำการค้นหาในจังหวัดภูเก็ตโดยทั้งหมดมีประวัติไปในที่ชุมนุมชน โดยเฉพาะรายที่ 2  เป็นนักศึกษาเพศชายอายุ 19 ปี มีประวัตินัดเพื่อนและไปเดินห้างสรรพสินค้าและรายที่ 5 เป็นหญิงไทยอายุ 29 ปี อาชีพพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า ส่วนรายที่ 3 ประกอบอาชีพตำรวจอายุ 29 ปี รายที่ 4 เพศหญิงอายุ 23 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีประวัติพบปะกับลูกค้า และรายที่ 6 พบจาการตรวจค้นหาเชิงรุก ในจังหวัดยะลา เป็นชาวไทยเพศชายอายุ 22 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้จึงขอเตือนประชาชนให้คงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างเพื่อตัดวงจรแพร่ระบาดโรคและป้องกันตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อด้วย

ด้านนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ในเขต กทม.และ ปริมณฑล พบว่า มีอัตราการนอนรักษาโรคเฉลี่ย 12.2 วันต่อคน และขณะนี้แม้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้นแต่ยังคงสำรองเตียงกว่า 2,000 เตียง ไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยจะมีเพียงพอหรือไม่ต้องอาศัยความร่ววมมือจากประชาชนในการดูแลและปฏิบัติตัวตามแนวทางเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะการคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไป

ขณะที่นพ.พจน์ อินทลาภาพร แพทย์โรงพยาบาลราชราชวิถี กล่าวว่า ได้รับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงมารักษาตัวในโรงพยาบาลจำวน  69 คน แบ่งเป็น 33 คนมีภาวะปอดอักเสบรุนแรง โดยในจำนวนนี้รักษาหาย 29 คน เสียชีวิต 4 คน รวมทั้งยังพบว่า ผู้ป่วยที่มารักษาตัวจะไม่มีอาการในระยะแรก กระทั้งอาการไม่ดีขึ้นจนเกิดภาวะปอดอักเสบจึงมาในโรงพยาบาลช้า โดยผู้ป่วยรายอายุน้อยสามารถรักษาหายจนกลับบ้านได้ แต่ในรายที่สูงอายุแม้มีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์และยาต้านไวรัสเอดส์แล้ว แต่พบว่าเสียชีวิตเนื่องจาก มาโรงพยาบาลช้าและอายุมากที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญทำให้การรักษาล้มเหลว  ทั้งนี้ฝากเตือนประชาชน หากมีอาการป่วยและรู้ตัวว่ามีประวัติเสี่ยงต่อโรคให้รีบมาพบแพทย์ ห้ามปกปิดข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดและทันท่วงที