เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สั่งคุ้มครอง นักเรียนหญิงเหยื่อกลุ่มครูข่มขืน เตรียมเยียวยา 27 พ.ค.นี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บอกว่า กระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่สอบถาม เยี่ยมเยียน และแจ้งสิทธิเยียวยาในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาแล้ว ซึ่งนักเรียนหญิงทั้ง 2 คน และครอบครัว ได้ไปขอรับสิทธิเยียวยาเรียบร้อยในวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องก็จะเริ่มพิจารณาได้ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

สำหรับสิทธิที่ผู้เสียหายจะได้รับเบื้องต้นมีอยู่ 3 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 50,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บอกอีกว่า ได้ส่งทีมคุ้มครองพยานลงพื้นที่แล้ว เพราะเด็กหญิงทั้ง 2 คน ยังมีความกลัว หวาดระแวง และกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว พอเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหน้าบ้านก็กลัวว่าจะเป็นฝ่ายคู่กรณีมาข่มขู่คุกคาม จึงได้ส่งนักจิตวิทยาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าดูแลเยียวยาด้านจิตใจ ขณะเดียวกันตอนนี้กองทุนยุติธรรมได้ว่าจ้างทนายความ ดำเนินคดีแพ่งกับโรงเรียนแล้ว