รอบรั้วเอเชีย

สิงคโปร์ ตั้งศูนย์ตรวจโควิด-19 ให้แรงงานต่างชาติ เริ่มเปิดใช้แล้ววันนี้

สิงคโปร์ ตั้งศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 แห่งใหม่ สำหรับแรงงานต่างชาติ ที่จุดตรวจตูอัส เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันนี้ โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นอาคารเดียวที่แยกออกจากโซนอุตสาหกรรม มีทั้งจุดตรวจหาเชื้อ ห้องวินิจฉัยโรค และสถานที่รักษาชั่วคราวก่อนส่งตัวไปโรงพยาบาล หรือสถานที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ ทางการสิงคโปร์ ยังแจกเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้แรงงานต่างชาติจำนวน 20,000 เครื่อง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมในสิงคโปร ์เพิ่มขึ้นเป็น 23,336 คน เสียชีวิตแล้ว 20 คน โดย 90 เปอร์เซนต์ของผู้ติดเชื้อ เป็นแรงงานชาวต่างชาติ