ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

เวลา 10.10 น วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564

โดยปีนี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ปทุมธานี 1, พันธุ์ กข 79, พันธุ์ กข 43 และพันธุ์ กข 6 รวม 1,458 กิโลกรัม เป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" นำเข้าพิธีปลุกเสก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้ง บรรจุซองแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ เพื่อความเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา ปี 2562 มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และทานตะวัน ได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 156 กิโลกรัม รวมทั้งปลูกข้าวนาสวนพันธุ์หลัก จำนวน 5 พันธุ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด