ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงแก่ราษฎรชุมชนคนหูหนวก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน ณ ชุมชนคนหูหนวก พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 ครอบครัว โดยชุมชนฯ มีประชาชนอาศัยอยู่ 180 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 56 ครอบครัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำความสะอาด คนสวน คนเก็บขยะ และขายเทียนแก้ว ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด