สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลแก้ปัญหาคอนโดนกนางแอ่น จ.ตรัง

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงเกาะติดตรวจสอบหาวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ กรณีมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดัดแปลงที่อยู่อาศัยใช้ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นที่จังหวัดตรัง ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา