7 สีช่วยชาวบ้าน

น้ำประปาบ้านนาคำน้อยไม่ไหลมานานกว่า 3 เดือน จ.มุกดาหาร

ชาวบ้านตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมานานกว่า 3 เดือน เรียกร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข

ชาวบ้านที่บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เดือดร้อนเพราะน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมานาน 3 เดือน ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง เทศบาลตำบลคำป่าหลาย มาซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ไม่นานก็เสียอีก ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค จนต้องนำรถไปขนน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือชาวบ้านเรียกว่า "น้ำซับ" มาใช้

การขนน้ำแต่ละครั้งต้องต่อคิวตั้งแต่เช้า เพราะชาวบ้านหลายหมู่บ้านไปขนน้ำเช่นกัน ส่วนใครไม่มีรถก็ต้องฝากภาชนะใส่น้ำกับเพื่อนบ้าน ส่วนบ่อน้ำบาดาลที่เทศบาลฯ เจาะเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ก็ใช้การไม่ได้ ชาวบ้านจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้ด้วย