ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานหน้ากากผ้าแก่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเชิญหน้ากากผ้าพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปมอบแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลอีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลถลาง, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง และรักษาผู้ป่วยได้รับการป้องกันตนเอง บรรเทาปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย รวมถึงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด