7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ลักลอบขุดดินในลำห้วย ขนออกนอกพื้นที่ จ.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ ร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดดินในลำห้วย แล้วขนออกไปนอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังทำให้ต้นไม้ พืชผลได้รับความเสียหาย โดยก่อนหน้านี้จะมีการดูแลการขุดลอกลำห้วย โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจะขุดลอกเพื่อไม่ให้ลำห้วยตื้นเขินเท่านั้น แต่ครั้งนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นการขุดลอกจากหน่วยงานใด อยากให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ตรวจสอบ และชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจด้วย