7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : มธ.โชว์ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากใช้ซ้ำได้

ณัฐชนน Love เลยวันนี้ พาไปชมผลงานนวัตกรรมของคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวีซี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ติดตามพร้อมกัน

"Tham - UV Clean" ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100% ภายใน 5 นาที เป็นผลงานนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. พัฒนาตู้อบดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน กลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย

โดยการอบหน้ากากอนามัยด้วยตู้อบนี้ จะใช้คลื่นรังสียูวีซี จากหลอดยูวีขนาด 15 วัตต์ เพียง 1 หลอดที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้ไฟ ที่หาได้ง่ายและราคาไม่สูงมากนัก ติดแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมสะท้อนแสง เพื่อให้แสงกระจายฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง 1 รอบสามารถอบหน้ากากได้จำนวน 3 ชิ้น เว้นระยะห่างต่อชิ้น 2-3 เซนติเมตร ตั้งเวลาในการอบ 5 นาที เพื่อให้คลื่นรังสียูวีซี สามารถแผ่กระจายและฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณหน้ากาก ทั้งด้านในและด้านนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพจากห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าตู้อบดังกล่าวสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งคงประสิทธิภาพของเส้นใย และคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสผ่านหน้ากากอนามัย ได้ไม่ต่ำกว่า 90% หลังจากการอบฆ่าเชื้อ

สำหรับ Tham - UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี ที่ผลิตได้ในระยะแรกจะส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 และขาดแคลนหน้ากากชนิด N95 เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นต้น โดยเตรียมผลิตตู้อบดังกล่าวจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ตู้ มอบให้แก่โรงพบาบาลทั่วประเทศ โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง หวังให้ช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ที่มีความจำเป็นกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ในระยะยาว