7HD ร้อนออนไลน์

นายกรัฐมนตรี วอนผู้รับบริจาคเคารพกติกาสังคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม  ซึ่งเป็นโรงทานคณะสงฆ์ โดยพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โควิด-19 โดยดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้  วัดระฆังฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนจะลงพื้นที่ไปแจกคูปองให้กับชาวบ้านถึงที่พักล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ไปรับของในวันรุ่งขึ้นและแจ้งเวลาที่ชัดเจนเพื่อลดความแออัดของประชาชน ทั้งนี้วัดระฆังได้กำหนดให้โรงเรียนวัดโฆสิตาราม เป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นและเป็นสถานที่พักรอ โดยจัดเก้าอี้ให้นั่งพักรอเว้นระยะห่าง 2 เมตร ก่อนให้ประชาชนเข้าแถวไปรับสิ่งของในจุดที่จัดไว้ให้และประชาชนยังต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับสิ่งของและอาหารปรุงสุกใหม่ โดยไม่มีการสัมผัสมือระหว่างผู้ให้และผู้รับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับประชาชนที่มารับสิ่งของบริจาคพร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเองโดยระบุว่า รู้สึกสงสารและเห็นใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการให้บางกิจการและกิจกรรมเปิดทำการได้ เพราะไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาท แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ แต่บางครั้งโรคไม่แสดงอาการอาจเกิดการแพร่ระบาดได้อีก เหมือนกับในต่างประเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายต้องระวังต่อไป พร้อมระบุว่า รัฐบาลสนับสนุนการทำความดีและการบริจาคในทุกแห่ง ซึ่งเชื่อว่ายังมีคนอีกมากพร้อมจะเผื่อแผ่แบ่งปันทั้งอาหารสดและสิ่งของ แต่ปัญหาการยื้อแย่งของบริจาคที่เกิดขึ้นไม่อยากทำโทษขอเพียงทุกคนรู้จักกติกาสังคม ไม่เห็นแก่ตัว นึกถึงคนอื่นและใช้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถจ่ายได้ตรงกับกลุ่มประชาชน ไม่รั่วไหล ส่วนที่มีปัญหาเรื่องการจัดกลุ่มประเภทอาชีพ ขอให้ประชาชนปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลและเชื่อใจนายกรัฐมนตรี ที่อยู่กันมา 6 ปี โดยย้ำว่า ที่ทำทุกวันนี้หวังให้ประเทศชาติดีขึ้นและให้ประชาชนมีความสุข ดังนั้น ไม่ว่าจะมีใครกล่าวหาอย่างไรจะไม่ตอบโต้