7HD ร้อนออนไลน์

คกก.โรคติดต่อ จ.อุดรธานี ยังไม่เคาะกติการเข้าคำชะโนด

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมในการพิจารณาเปิดวังนาคินทร์คำชะโนด อ.บ้านดุง หลังปิดมานานกว่า 1 เดือนครึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า เบื้องต้น ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะได้ขณะนี้ เนื่องจาก มีข้อเสนอเพิ่มเติมเข้ามาอีก เช่น การเดินเข้า-ออกคำชะโนด ให้ยกมือไหว้ขณะเดินด้วยมือโดยจะได้ไม่จับลำตัวพญานาค,น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะไหลออกมาให้ใช้ภาชนะรองเอาน้ำได้,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น พานบายศรีไม่ใช้เข็มหมุดสามารถนำขึ้นเครื่องบินไปบูชาได้ เป็นต้น โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี จะมีการประชุมอีกครั้งต่อไปโดยผู้เกี่ยวข้องสามารถเสนอเพิ่มเข้ามาอีกได้ เพื่อให้มีมาตรการรัดกุมมากที่สุดในการทำให้ทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเข้ามาสู่คำชะโนด

สำหรับแนวทางการเข้าคำชะโนด เบื้องต้น คาดว่า อาจต้องมีการจองคิวเข้าสักการะล่วงหน้า และจำกัดการเข้าแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย รอบละ 1,000 คน เมื่อมาตรการพร้อมอาจจะให้เพิ่มจำนวนขึ้นได้ และจะให้จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน โดยจะมีหอการค้า จ.อุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ ที่เดินทางมาคำชะโนดเฉลี่ยมากกว่าปีละ 3.6 ล้านคน ก่อนหน้ามีสถานการณ์โควิด-19 เฉลี่ยเดือนละ 200,000 คน