เกาะกระแสออนไลน์

จ่ายเเล้ว 5 แสนราย ประกันสังคมเร่งจ่ายเงิน ผู้ประกันตนว่างงาน 15 พ.ค.นี้ได้ครบ

ประกันสังคม เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนว่างงาน ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 เผยจ่ายเเล้ว 5 แสนราย เป็นเงินกว่า 3 พันล้านบาท

เฟซบุ๊ก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้ากรณีเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,028,334 ราย โดยระบุดังนี้

"มีการสั่งจ่ายไปแล้ว 568,604 ราย เป็นเงิน 3,046 ล้านบาท สำหรับผู้ประกันตนที่ยังเหลืออยู่จำนวน 459,730 รายนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 313,445 ราย และผู้ประกันตนที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการหยุดงาน จำนวน 146,285 ราย ซึ่งได้ประสานติดตามนายจ้าง จำนวน 50,862 แห่ง พบว่านายจ้างยังประกอบกิจการ และยังมีการจ่ายค่าจ้างตามปกติ 3,029 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 23,129 ราย นายจ้างจ่ายเงินตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 1,066 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 14,455 ราย นายจ้างยังไม่ได้รับรอง 46,767 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 108,701 ราย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงาน คาดว่าจะติดตามได้ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
.
สำหรับการพิจารณาวินิจฉัยส่วนที่เหลือ 313,445 ราย ได้เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่วินิจฉัย เดิมมี 600 คน เพิ่มเป็น 1,200 คน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนอกเวลาราชการทุกวัน ซึ่งได้สั่งการให้วินิจฉัยเพื่อให้มีการจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมเห็นประโยชน์ของลูกจ้างเป็นสำคัญและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยจะแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน ให้ได้รับเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยเร็วที่สุด"


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกันสังคม เร่งแก้ปัญหาการจ่ายเงินว่างงาน ภายใน 15 พ.ค.นี้ เร่งนายจ้างรีบรับรองสิทธิ
- เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมมาตรา 33 ลูกจ้าง นายจ้าง เยียวยาโควิด-19
- ประกันสังคมเร่งนายจ้างรับรองลูกจ้างว่างงาน ยืนยันมีเงินเพียงพอ