ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลแก้ปัญหาคอนโดนกนางแอ่น ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดตรังเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ขยายผลตรวจสอบ

การดัดแปลงที่อยู่อาศัยใช้ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเก็บรังขาย ตามที่ได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนหลายภาคส่วน ทั้งที่ชุมชนในตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน และเขตอำเภอเมืองตรัง ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งเรื่องเสียงและกลิ่น ปัญหานี้ชาวบ้านยังร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และองค์กรตรวจสอบต่างๆ รวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอความเป็นธรรม แต่ผ่านมา 2 ปี ภาครัฐแก้ไขให้ยังไม่สำเร็จ ชาวบ้านจึงยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม ขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ว่าได้แจ้งให้จังหวัดตรัง และเทศบาลตำบลทุ่งยาว เร่งรัดดำเนินการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยก่อนหน้านี้เดือนธันวาคมปีที่แล้ว พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดตรังหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อมูลโดยตรงจากชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังยืนยันหลักคิดส่งเสริมการทำคอนโดเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อสร้างรายได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้าน นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตอบรับการแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากคำสั่งฝ่ายปกครองในพื้นที่ก่อนหน้านั้น ออกโดยมิชอบ

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. จะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะมีบทสรุปการแก้ไขปัญหานี้จากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7