7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ประกอบการพร้อมหากรัฐบาลเคาะผ่อนปรนเฟส 2

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยตำรวจสถานีตำรวจสามเสน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตลอดเส้นทางถนนอำนวยสงคราม ตั้งแต่แยกเกษาโกมล ถึง แยกบางกระบือ เพื่อตรวจดูการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรน ให้สถานบริการบางกลุ่มกลับมาประกอบกิจการตามปกติ โดยร้านที่จะมีการตรวจสอบในวันนี้ เช่น ร้านตัดผม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านรับตัดขนสัตว์

สำหรับสถานีตำรวจนครบาลสามเสนมีสถานประกอบการ 278 แห่ง ผลการตรวจในรอบแรกพบว่า บางร้านยังมีการเว้นระยะระหว่างโต๊ะไม่เพียงพอ หรือ ยังไม่มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งตำรวจได้เข้าไปทำตักเตือน พร้อมให้คำแนะนำดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งหากมีการตรวจสอบครบสามครั้งแล้วพบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้านผู้อำนวยการเขตดุสิต เปิดเผยว่า การตรวจพื้นที่เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครที่ได้ผ่อนปรนให้ประกอบกิจการได้ ทั้งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเกือบ100% ทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ลูกค้าทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และ การเว้นระยะห่างทางสังคม หากเป็นร้านอาหารก็จะมีฉากกั้น โดยจากการตรวจสอบยังไม่พบร้านที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำนักงานเขตดุสิตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การคลายล็อกเฟส 2 หากรัฐบาลสั่งการ

ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ระบุว่า  เมื่อมีมาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้เปิดร้าน ตนมีการวางเจลเเอลกอฮอล์ เเละวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทันที รวมทั้งเพิ่มมาตรการส่วนบริการลูกค้า เมื่อเสร็จการบริการจะนำไปใส่ตะกร้าลงซักทันที และการให้บริการจะรับเฉพาะลูกค้าที่จองคิวล่วงหน้าทางโทรศัพท์ เเละบริการครั้งละ 1 คน ไม่อนุญาตให้มานั่งรอ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งไม่อนุญาตลูกค้าที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาด