ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศูนย์ท่องเที่ยวสามพันโบก สร้างเสร็จแต่ไม่ใช้งาน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนซึ่งทำงานร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 สะท้อนปัญหานี้ หลังได้รับข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนเหตุใด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามพันโบกที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2557 แต่กลับไม่เปิดใช้งานทิ้งร้างจนพังเสียหาย

ย้อนกลับไปวันที่ 9 มิถุนายน 2558 คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามพันโบก ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 และเจ้าหน้าที่ สตง.อุบลราชธานี ตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน ขยายผลตรวจพบข้อมูลว่าโครงการนี้จัดทำโดยกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ใช้เงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2555 เกือบ 25 ล้านบาท ก่อสร้าง 8 รายการ เช่น อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารจำหน่ายสินค้าและระบบประปาผิวดิน

ส่วนปีงบประมาณ 2557 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ใช้งบเกือบ 6,000,000 บาท ปรับปรุงโรงเรียนบ้านโป่งเป้าให้เป็นที่พักของนักท่องเที่ยว ก่อสร้างซุ้มหินเทียม ศาลาที่พักอเนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์

การตรวจสอบตอนนั้นพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ปี 2557 เนื่องจากศูนย์แห่งนี้อยู่ห่างจากสามพันโบก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานี เกือบ 3 กิโลเมตร จึงพังเสียหายเพราะขาดการดูแล นอกจากนี้พบว่า โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก มีการใช้ทรัพย์สินราชการให้เอกชนผลิตน้ำดื่มจำหน่าย โดยที่ภาครัฐไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ

ขณะที่ นายก อบต.เหล่างาม ต้องการใช้อาคารในศูนย์แห่งนี้เป็นที่ทำงานของ อบต. และเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนหรือโอทอป รวมทั้งเป็นที่พักนักท่องเที่ยว แต่หน่วยงานที่ทำโครงการนี้ไม่ส่งมอบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.เหล่างาม เนื่องจากโครงการนี้ก่อสร้างโดยบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ การขยายผลตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบคืบหน้าอย่างไรและใครต้องรับผิดชอบ ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7