ข่าวภาคค่ำ

ตรวจความพร้อมเปิดห้างฯ ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ตรวจความพร้อมการเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้า ก่อนประเมินมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามมาตรการความพร้อมแนวปฏิบัติป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ก่อนเปิดกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า โดยกรมอนามัย ได้เก็บตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ต้องมีระบบถ่ายเทหมุนเวียน เก็บตัวอย่างน้ำ และระบบน้ำประปา มาตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ขณะเดียวกันห้างสรรพสินค้า จะต้องประเมินผ่านแพลทฟอร์ม Thai Stop COVID เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรค เช่น การจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากาก จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ต้องไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงนี้ ที่สำคัญต้องทำตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ โดยได้เพิ่มมาตรการจำกัดผู้เข้าใช้บริการในรายชั่วโมง เพื่อลดความแออัด และดำเนินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมเปิดให้บริการ โดยกำหนดประตูเข้า-ออก เพียง 14 ประตู แต่ละประตูจะมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นน้ำยา รวมถึงการใช้โดรนพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ส่วนผู้เข้าใช้บริการ จะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชัน E-Pass เพื่อลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ New Normal