เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผลกระทบโควิด-19 จ่อเยียวยาวัด - พระสงฆ์ หลังเงินบริจาคน้อย - บิณฑบาตไม่ได้

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือวัดทั่วประเทศ กว่า 40,000 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ว่าอยู่ระหว่างสำรวจและประเมินว่าจะเยียวยาอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้เงินมากที่สุดเนื่องจากทั่วประเทศมีวัดกว่า 40,000 แห่ง และพระสงฆ์กว่า 300,000 รูป มีทั้งวัดที่ดูแลตัวเองได้และวัดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ส่วนมากเป็นปัญหาค่าน้ำ ค่าไฟและการบริหารงานของเจ้าหน้าที่วัด

หลังรายได้จากตู้บริจาคและการบิณฑบาตลดลง เพราะประชาชนทำบุญน้อยลง ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย ส่วนงบประมาณจะต้องลงไปช่วยเหลือเท่าไหร่ต้องดูจากความจำเป็น

นายเทวัญได้ยกตัวอย่างการไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ของพระสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดให้ได้รับเงินเยียวยารูปละ 100 บาทต่อวัน ซึ่งในพื้นที่อื่นไม่ได้ร้ายแรงเหมือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องประเมินตัวเลขอีกครั้งและอาจต้องปรับเกณฑ์ลงมา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องหารืออย่างรอบคอบอีกครั้ง