ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมทั้งการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในภาวะวิกฤติภัยแล้งปี 2563

ที่ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในด้านต่าง ๆ อาทิ การปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีการขึ้นบิน 1,928 เที่ยวบิน ส่งผลให้มีฝนตก ร้อยละ 97.73 ในพื้นที่ 65 จังหวัด พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 150 ล้านไร่ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 91 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภายใต้โครงการพัชรสุธาคาชานุรักษ์ รวมถึงการช่วยเหลือพื้นที่ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่วนความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงเฉพาะในส่วนที่เป็นทางวิ่งก่อน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ มีการเตรียมปรับแผนปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมรับมือภาวะวิกฤติภัยแล้ง โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะดำเนินการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติม ใช้อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 21 ลำ และการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ 5 ลำ เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถคลี่คลายปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด