สนามข่าว 7 สี

โครงการ สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง จ.ขอนแก่น ช่วยประชาชนช่วงโควิด-19

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลในเรื่องของรายได้เลี้ยงชีพที่หายไป โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ "โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง" คือหนึ่งในโครงการเร่งด่วน ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน วันนี้ คุณต้นกล้า กล้าลองกล้าลุย ลงพื้นที่เพื่อลุยเกาะติดโครงการนี้ด้วย ไปลงสนามข่าวพร้อมกัน

ภาพของชาวบ้านในบ้านโนนสวรรค์ใหม่ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กำลังร่วมด้วยช่วยกันขุดลอกบ่อ และวัชพืชนี้ คือหนึ่งโครงการเร่งด่วนที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการจ้างงาน ผ่านโครงการสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ชาวบ้านบอกว่า ทุกปีในช่วงหน้าแล้งได้รับความเดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค มาโดยตลอด โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง วันนี้นอกจากจะนำแท็งก์น้ำมาติดตั้งในหมู่บ้านแล้ว ยังนำน้ำดื่มสะอาดมาแจก โดยมีน้อง ๆ สิงห์อาสา จากหลากหลายสถาบันการศึกษามาช่วยเหลือ หิ้วถังไปส่งให้ถึงที่บ้าน

นอกจากน้ำดื่มแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำในระยะยาว และมีรายได้ระหว่างนี้ ในวันแรกจะจ้างชาวบ้านมาแจกน้ำ และแต่ละวันจะจ้างงานให้มาขุดลอกกำจัดวัชพืชในบ่อเก็บน้ำของหมู่บ้าน

ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละวันจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ข้าวกลางวัน น้ำดื่ม และข้าวพันธุ์ดี ที่สำคัญจะสลับสับเปลี่ยนมาทีละหมู่บ้าน เพื่อกระจายรายได้ได้ทั่วถึง

โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง คือ 1 ใน 3 โครงการเร่งด่วน นอกเหนือจาก สิงห์อาสาสู้ไฟป่า และสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกคนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งในระยะยาวจะขยายพื้นที่ไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป