เช้านี้ที่หมอชิต

รมว.สาธารณสุข กำชับ 5 แนวปฏิบัติก่อนเปิดห้าง ให้ปลอดเชื้อโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจดูมาตรการความพร้อม แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายอนุทิน บอกว่า ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แสดงถึงความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่ง ศบค. ได้กำหนดมาตรการผ่อนปรน ให้เป็นมาตรการกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก รวมถึงปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการผ่อนปรนเป็นระยะ ในระยะแรกอนุญาตให้เปิดได้ 6 ประเภท และเตรียมผ่อนปรนเพิ่มเติม

ในส่วนของศูนย์การค้านั้น จะต้องมีความพร้อมก่อนเปิดกิจการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากมีคนจำนวนมากมารวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจจะมีการติดต่อสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด จึงได้มอบหมายให้กรมอนามัย ตรวจสอบและแนะนำ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการประเมินผ่านแพลตฟอร์ม "ไทย สต็อป โควิด" เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรค โดยเน้นมาตรการสำคัญ 5 ด้าน คือ จัดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากาก จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงนี้

นายอนุทิน บอกว่า การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ให้เข้าสู่การผ่อนปรน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับพฤติกรรม การใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal