7HD ร้อนออนไลน์

ลุ้น! ศบค.ผ่อนปรนระยะที่ 2 กับมาตรการเปิดห้างสรรพสินค้า

วันนี้ (15 พ.ค.63) คงต้อลุ้นกันว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควอด-19) หรือ ศบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 ทั้งการเปิดห้างสรรพสินค้าที่อาจมีการปิดบางแผนก แต่ส่วนใหญ่จะเปิดหมดเกือบทุกกิจการภายในห้างสรรพสินค้า เว้นแต่กิจกรรมที่มีความเสี่ยง อย่างโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ ตู้เกมส์ โรงเรียนกวดวิชา ที่ ศบค. ยังสั่งห้ามเปิด และห้างสรรพสินค้าต้องปิดภายในเวลา 21.00 น. ซึ่งก็ต้องลุ้นกันว่าวันนี้ ที่ประชุม ศบค.จะผ่อนปรนมาตรการได้มากน้อยแค่ไหน

ขณะที่บรรดาห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้มีการเตรียมมาตรการดูแลลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการ หาก ศบค. ยอมผ่อนปรนให้เปิดได้ในระยะที่ 2 นี้ โดยก่อนหน้านี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้เปิดเผยถึงตัวอย่างการเปิดห้างสรรพสินค้าในลักษณะการผ่อนคลายมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ โดยให้เปิดร้านที่มีบริเวณชัดเจน สามารถจัดที่นั่งรอรับบริการห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เปิดร้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ร้านโทรศัพท์ ธนาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มีการจัดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการรวมตัวกัน เช่น จัดโปรโมชัน หรือ นาทีทอง ต้องคัดกรองและอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้นที่จะเข้าไปใช้บริการในห้างได้ มีแอลกอฮอล์เจลให้ทุดคนล้างมือก่อนเข้าห้าง และมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา ทุกชั่วโมง

เราลองไปสำรวจมาตรการต่าง ๆ ของห้างสรรพสินค้าว่าเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
     
กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีศูนย์การค้ารวม 33 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดทำแผนแม่บท 5 ข้อ (รวม 75 มาตรการ) ออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยให้กับลูกค้า ร้านค้า และพันธมิตร ได้แก่ การคัดกรองอย่างเข้มงวด มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด การติดตามเพื่อความปลอดภัย การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส และลดการสัมผัส

กลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ป จัดทำมาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งสิ้น 100 มาตรการ ทั้งมาตรการสำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ พนักงาน และกลุ่มธุรกิจที่เปิดภายในห้าง เน้นการคัดกรองและการลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้บริการหากมีเหตุจำเป็น รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่จะจำกัดจำนวนคนภายในห้างหรือศูนย์การค้า อยู่ที่ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร หากพบว่ามีจำนวนคนหนาแน่นเกินไปจะปิดการเข้าห้างชั่วคราว และมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ

กลุ่มสยามพิวรรธน์ ประกาศยุทธศาสตร์สุขอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ ทั้งการคัดกรองก่อนทำงานและติดตามเข้มงวดทุกวัน ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของศูนย์การค้า อาทิ เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดแบบ Deep Clean ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่ การติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร การจำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า เป็นต้น ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ การนำผสานเทคโนโลยีมาปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ผู้ใช้บริการต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ QR CODE หรือแบบฟอร์ม Online ที่ศูนย์กำหนด เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ

ศูนย์การค้าในเครือเอ็มบีเค มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ มาตรการคัดกรองด้วยห่วงใย อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและพนักงานในศูนย์ฯ มาตรการใส่ใจป้องกัน อาทิ ในพื้นที่และบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสร่วมสาธารณะจะมีการตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์และจำกัดจำนวนคน เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และมาตรการดูแลปลอดภัย อาทิ ร้านค้าผู้เช่าดำเนินการดูแลความสะอาดภายในร้านและบริหารระบบรอคิวที่มีระยะห่างอย่างเคร่งครัด ติดตั้งฉากกั้นในจุดให้บริการ

สุดท้ายกลุ่มในเครือโรบินสัน ที่พร้อมเปิดบริการหลังคลายล็อกดาวน์ทันที ภายใต้แนวคิด โรบินสัน สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) ด้วย 5 แกนหลัก คือการคัดกรองเข้มงวด ลดความแออัด ติดตามให้มั่นใจ สะอาดทุกจุดในเชิงรุก และลดการสัมผัส

ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการของห้างสรรพสินค้าที่ออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะสามารถกลับมาใช้บริการได้อีกครั้ง

อีกประเด็น คือการปรับเวลาเคอร์ฟิว หลังจากที่ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้มีการประชุม ศบค.ชุดเล็ก ถึงการขยับเวลาเคอร์ฟิวออกไปอีก 1 ชั่วโมง เริ่มจากเวลา 22.00 น.และสิ้นสุดในเวลา 04.00 น.เป็นเวลา 23.00 น. แต่ยังคงเวลาสิ้นสุดอยู่ที่ 04.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของประชาชน ซึ่งเลขาฯ สมช. ระบุว่าการขยับเวลาเคอร์ฟิวออกไป ผลที่ออกมาจะเป็นบวกอย่างแน่นอน และเคอร์ฟิวเองจะไม่เข้มข้นไปกว่าเดิม

ดังนั้นต้องลุ้นกันว่าการแถลงข่าวของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ในเวลาประมาณ 12.30 น. วันนี้ (15 พ.ค.63) ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน จะมีการแถลงมติที่ประชุมเรื่องมาตรการผ่อนปรนในระยะ 2 ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการในส่วนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่