ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศูนย์ท่องเที่ยวสามพันโบกใช้งบสร้างแต่ไม่ใช้งาน

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี คอลัมน์หมายเลข 7 เคยตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ สตง.อุบลราชธานี ขณะนั้นตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน พบข้อมูลโครงการนี้จัดทำโดยกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ใช้งบเกือบ 25 ล้านบาทปีงบประมาณ 2555 ก่อสร้าง 8 รายการ เช่น อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารจำหน่ายสินค้า และปีงบประมาณ 2557 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ใช้งบเกือบ 6,000,000 บาท ก่อสร้างซุ้มหินเทียม ศาลาที่พักอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ปี 2557 สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ในโครงการนี้กลับไม่ได้ใช้งานทิ้งร้างจนพังเสียหาย เพราะขาดการดูแล

ล่าสุด วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบโครงการนี้สมัยเป็นผู้ว่า สตง.ปี 2558 ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนว่าศูนย์แห่งนี้ยังคงถูกทิ้งร้างและพังเสียหายมากขึ้น โครงการนี้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างไม่คุ้มค่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนงาน เพราะขาดการศึกษาอย่างรอบด้านจึงทำผิดกฎหมาย และอยู่ห่างจากสามพันโบก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีเกือบ 3 กิโลเมตร

อดีตผู้ว่า สตง. เห็นว่า โครงการนี้หน่วยงานตรวจสอบต้องขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ได้

หากมีบทสรุปผลตรวจสอบโครงการนี้จากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7