เจาะประเด็นข่าวค่ำ

บขส.เตรียมเดินรถเส้นทางเหนือ-อีสาน-ตะวันออก 18 พ.ค.นี้

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ 7 เส้นทาง

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 9 เส้นทาง โดยจะเปิดให้เดินรถในวันที่ 18 พฤษภาคม นี้ หลังจากหยุดให้บริการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่เส้นทางเดินรถภาคใต้ บขส.เตรียมเปิดให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

โดยทาง บขส. มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน

โดยจัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่งอย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ และนำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ

ส่วนผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง อุณหภูมิร่างกายต้องไม่สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อตั๋ว บขส. ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว และจุดจอดรถของ บขส. ทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Call Center โทร.1490