ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลออกมาตรการเพิ่มรับคลายล็อกเฟส 2

รัฐบาลออกมาตรการเพิ่มรองรับการผ่อนปรนหรือคลายล็อกกลุ่มกิจการ-กิจกรรมระยะที่ 2 เพื่อคุมเข้มการระบาดรอบที่ 2 เผยพบการแพร่ระบาดปิดกิจการทันที

เป็นการเตรียมความพร้อมรับการคลายล็อกระยะ 2 ที่เริ่มในวันพรุ่งนี้ โดย ศบค.ยังเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้นทั้ง 5 มาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเพิ่มเติมที่ประกาศในวันนี้ รวมถึงจะส่งชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ หากพบกิจการหรือกิจกรรมใดมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดการติดเชื้อจะต้องปิดกิจการ หรือปิดพื้นที่ทันที จึงขอทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เพื่อก้าวสู่การคลายล็อกระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป พร้อมรับข้อเสนอปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น. ไว้พิจารณา

นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่าน www.ไทยชนะ.com ตั้งแต่ 06.00 น. วันพรุ่งนี้ เพื่อขอคิวอาร์โคท ไว้ให้ผู้ใช้บริการสแกนก่อนและหลังเข้าใช้บริการ หรือเช็กอิน-เช็กเอาท์ เพื่อให้ทราบว่าจำนวนผู้ใช้บริการ ลำดับคิวเข้ารับบริการ รวมถึงตรวจสอบความหนาแน่นของพื้นที่ ที่สำคัญสามารถทำให้ติดตามกรณีมีกลุ่มเสี่ยงต้องสงสัยติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย วันนี้ประชุม Video Conference ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลังการคลายล็อกระยะที่ 2 กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกำชับให้บังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตาม 5 มาตรการควบคุมหลัก พร้อมเตรียมมาตรการรองรับการเปิดให้ประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้อง และเปิดการท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่รองรับการใช้ชีวิตแบบ New normal เน้นความสำคัญกับสุขภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย การท่องเที่ยวชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้งบประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟู ซ่อมแซมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว