ข่าวภาคค่ำ

กทม.คลายล็อกพื้นที่ออกกำลังกาย เข้มงวดการเข้าใช้บริการ

กรุงเทพมหานคร คลายล็อกระยะที่ 2 เปิดกิจกรรมให้สายกีฬาออกกำลังกายได้อย่างมีระยะห่าง และมีผู้เล่นทีมละไม่เกิน 3 คน

ที่ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่นดินแดง เป็นต้นแบบการเปิดพื้นที่เพิ่มเติมให้ประชาชนออกกำลังกาย ตามมาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 โดยผู้เข้าใช้บริการต้องผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้า ซึ่งจะเปิดให้เข้า-ออกเพียงช่องทางเดียว

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า มาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 จะเปิดพื้นที่ออกกำลังกายเพิ่มเติม ได้แก่ เต้นแอโรบิก โยคะ กำหนดจุดห่างประมาณ 2 เมตร ว่ายน้ำ แบ่งเป็นลู่ ประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ลงฝึกซ้อมเฉพาะลู่ตนเอง สคอวช ห้องละ 2 คน ส่วนเปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และตะกร้อ ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยทุกกีฬาต้องไม่มีผู้ชมอยู่บริเวณสนาม ส่วนฟิตเนส เปิดเฉพาะส่วนยกน้ำหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายชนิดอื่น ๆ

ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ย้ำ หากเป็นกีฬาที่ใช้กำลังปานกลางถึงหนัก สามารถถอดหน้ากากอนามัยออกได้ แต่ต้องมีระยะห่าง และเมื่อหยุดพักต้องสวมหน้ากากอนามัยทันที พร้อมกำชับว่า การสวมหน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นต่อทุกกิจกรรมในช่วงนี้