ข่าวเด็ด 7 สี

คนไทยที่ตกค้างในสหรัฐอเมริกา แรงงานไทยจากเกาหลีใต้ กลับถึงไทยเมื่อคืนนี้

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อคืนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปรับคนไทยที่ตกค้างในสหรัฐอเมริกา และแรงงานไทย จากเกาหลีใต้ จำนวน 187 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทั้งหมดมาถึงประเทศไทย เมื่อเวลา 21.22 น. จากนั้นได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง โดยพบมีไข้สูง 4 คน ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำส่งขึ้นรถบัสไปสถานที่ที่รัฐกำหนดไว้ เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน