สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.4 ล้านคน ลุ้นเยียวยา

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11,000,000 คน จะได้รับการดูแลเยียวยาผ่านสำนักงานประกันสังคม ,กลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน กำลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 15,000,000 คน โอนเงินเงินไปแล้ว 13,900,000 คน และในวันที่ 18-20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงินอีก  1,400,000 คน และกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ยังเหลือกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลัก คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 14 ล้าน 6 แสนคน ที่แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้เข้ามาตรการเยียวยาอื่นๆ แล้ว แต่ยังมีอีกกว่า 2,400,000 คน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ  1,700,000 คน ซึ่งกระทรวงฯ กำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ด้านนายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความคืบหน้ามาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" ว่าล่าสุดมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน  8,330,000 คน โดยเมื่อนำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และมาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" เหลือเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาขณะนี้ประมาณ 6,700,000 คน ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว คาดว่าเกษตรกรกลุ่มแรกนี้ จะได้รับเงินเยียวยาครบทั้งหมดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม

หากประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ,สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป โดยเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานการณ์อุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้โดยตรง