สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ขึ้นรางวัลสลากฯ ต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่าการออกรางวัลในช่วงนี้ จะยึดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองและจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัล ,เว้นระยะห่างทางสังคม ,สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทำความสะอาดอุปกรณ์ออกรางวัลทุกๆ 30 นาที รวมไปถึงการมาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากฯ ก็มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจน

โดยผู้ถูกรางวัลสลากฯ จะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th ให้กรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และจำนวนสลากฯ ที่จะมาขอขึ้นรางวัล เพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้า ซึ่งเปิดให้จองคิวตั้งแต่วันนี้ และสามารถมาขึ้นรางวัลได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป จำกัดไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับ เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดโรค หรือสามารถขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ,ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และธนาคารกรุงไทยเฉพาะสาขากรุงเทพและปริมณฑล