ข่าวภาคค่ำ

กทม.ตรวจความพร้อมห้างสรรพสินค้าเปิดวันแรก

กรุงเทพมหานคร พอใจผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ที่มีการคุมเข้มตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 อย่างเคร่งครัด

วันแรกที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกรุงเทพมหานคร ผ่อนคลายมาตรการ ให้ห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการได้ วันนี้ผู้บริการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พร้อมกันหลายจุด โดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปที่เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า พบว่ามีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ตั้งแต่ประตูทางเข้า มีการคัดกรองซ้ำอีกชั้นก่อนเข้าใช้บริการแต่ละร้านค้าต่าง ๆ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ไปติดตามคลินิกเสริมความงาม และร้านตัดผมด้วย พบว่าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถือว่ามีความพร้อม และเป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2

ส่วนร้านค้าที่เป็นรายย่อย จะมีแผ่น shield กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับร้านเสื้อผ้า เมื่อลองสวมใส่เสร็จแล้ว พนักงานจะนำไปอบฆ่าเชื้อทันที ขณะที่ร้านอาหาร จะจำกัดผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร และมีแผ่น shield กั้น ทั้งนี้โดยภาพรวมถือว่ามีความพร้อม แต่คงต้องประเมินสถานการณ์จริงต่อไปเรื่อย ๆ รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน