7 สีช่วยชาวบ้าน

วิถีชีวิตช่วงโควิด-19 ทำขยะพลาสติกล้นเมืองโคราช แนะคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ระยะนี้ หลังจากผู้คนทั่วไปหันมาใช้บริการสั่งอาหารแบบดิลิเวอรี่มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองตามมา 

โดยเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าขณะนี้มีขยะพลาสติกและโฟมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ถังขยะหลายจุดมีขยะล้นออกมา ทั้งสกปรกและเป็นภาพที่ไม่น่ามอง

จากสอบถาม นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ชาวบ้านต้องปรับการใช้ชีวิตใหม่ โดยเฉพาะมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" และ Work from Home  ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งหันมาใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบดิลิเวอรี่มากขึ้นเป็นเท่าตัว จนทำให้เกิดปัญหาขยะมากขึ้นตามไปด้วย โดยในช่วงที่ผ่านมา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีขยะพลาสติกสูงขึ้น 20-30% ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบกล่องอาหาร ช้อนส้อม แก้วน้ำ หลอด และถุงใส่อาหาร รวมทั้งมีขยะประเภทเศษอาหารปะปนกับขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น เพราะชาวบ้านไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงอยากขอร้องให้ชาวบ้านร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หากเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็อยากให้ล้างทำความสะอาด นำกลับมาใช้เพื่อลดปริมาณขยะ และหากมีขยะจำนวนมากแนะนำให้รวบรวมใส่ถุง มัดปากถุงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก และสะดวกในการจัดเก็บด้วย