ข่าวภาคค่ำ

ศบค.ปลื้มวันแรกคลายล็อกเฟส 2 เผยถ้าทำดี 14 วัน คลายล็อกระยะที่ 3 แน่นอน

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ชื่นชมผู้ประกอบการและประชาชนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 เผยถ้าทำดี 14 วัน คลายล็อกระยะที่ 3 แน่นอน

โดย ศบค. พบว่ากลุ่มกิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนหรือคลายล็อกระยะที่ 1 และผู้ใช้บริการยังคงให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม 5 มาตรการควบคุมหลักเช่นเดิม เช่นเดียวกับวันแรกของการคลายล็อกระยะที่ 2 จากการตรวจสอบแพล็ตฟอร์ม หรือระบบปฏิบัติการ "ไทยชนะ" ที่ห้างร้านต่าง ๆ กว่า 46,000 แห่งลงทะเบียนผ่าน www.ไทยชนะ.com นั้น มีประชาชนกว่า 2.7 ล้านคน ที่ประเมินการใช้บริการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด รวมถึงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ทั้งนี้ ศบค. ชื่นชมผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งช่วงแรกอาจมีข้อบกพร่อง ติดขัด ผิดพลาด แต่ได้แก้ไข และพัฒนาเพื่อทำให้ทุกคนทุกพื้นที่มีความปลอดภัย หากได้รับความร่วมมือครบ 14 วัน การคลายล็อกระยะที่ 3 ซึ่งมีกิจการจำนวนมากจะเกิดขึ้นแน่นอน

ด้านจังหวัดภูเก็ต ถึงจะมีมาตรการคลายล็อก เช่นการเปิดห้างสรรพสินค้า แต่ก็ยังคงคุมเข้มมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการระบาดใหม่ในพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่อื่น โดยให้ยกเลิกการเปิดท่าอากาศยานนานาชาติ รวมถึงการคมนาคมขนส่งทางบก และทางน้ำ ต่อไป