ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจผู้ว่าฯ ใช้งบฉุกเฉินซื้อยาปราบศัตรูพืช ตอนที่ 2

ต่อจากเมื่อวานนี้ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ใช้งบรวมกันกว่า 7,000 ล้านบาท จาก 3 ปีงบประมาณ จัดซื้อยาปราบศัตรูพืชแจกเกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดของพืช

โดยข้อมูลร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับวิธีใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดซื้อยาปราบศัตรูพืชแจกเกษตรกรในปีงบประมาณ 2553-2555 ส่งให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น ช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยไม่แบ่งฝักฝ่ายหรือพรรคการเมือง จึงส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ช่วยตรวจสอบ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สตง. ตั้งแต่ปี 2555 การตรวจสอบตอนนั้นพบข้อมูลว่าจังหวัดต่างๆ ใช้จ่ายเงินแผ่นดินปี 2553-2555 กว่า 7,200 ล้านบาท จัดซื้อยาปราบศัตรูพืชซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษ แจกให้เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการระบาดของโรคพืช ทั้งที่เป็นโรคระบาดพืชประจำฤดูกาล และจัดซื้อราคาแพงแบบมีข้อพิรุธ เฉพาะจังหวัดทางภาคอีสาน ใช้รวมกว่า 6,200 ล้านบาท โดยจังหวัดอุบลราชธานี ใช้งบฉุกเฉินรวมกว่า 1,400 ล้านบาท เช่น ปีงบประมาณ 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้ 24 อำเภอ จากทั้งหมด 25 อำเภอ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินมีการระบาดของแมลงในต้นข้าวและต้นมันสำปะหลัง เพื่อใช้งบฉุกเฉินครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมกว่า 605 ล้านบาท มอบให้นายอำเภอทั้ง 24 แห่ง นำไปจัดซื้อยาปราบศัตรูพืช 5 ชนิด แจกเกษตรกรที่เดือดร้อน

เช่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ 2 อำเภอนี้ ปี 2553-2555 ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินจากศัตรูพืชระบาด อำเภอละ 12 ครั้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ใช้เงินฉุกเฉิน 41.9 ล้านบาท อำเภอวารินชำราบ ใช้เงินฉุกเฉิน 53.3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวจากกลุ่มผู้ค้านอกจังหวัดจากขอนแก่น เลย และกาฬสินธุ์ โดยมีเสี่ยอ้วน เป็นผู้ประสานงาน ทำให้มีราคาแพงกว่าร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี มากถึง 5-10 เท่า

สำหรับผู้ค้ายาปราบศัตรูพืชให้กับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ เป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อขายสารเคมียาปราบศัตรูพืช สตง. พบข้อสังเกตผู้ค้าทั้ง 3 ราย มาจากจังหวัดขอนแก่น เหตุใดมีโทรสารหมายเลขเดียวกัน เมื่อไปตรวจสอบที่ตั้งของแต่ละบริษัทพบว่าเป็นอาคารเช่าปิดทำการไปแล้ว

ผลจากที่ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาส่งข้อมูลการใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัดให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยตรวจสอบ ทำให้มีการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7