7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : วสท.สร้างตู้ความดันลบ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ พาไปชม "ตู้ความดันลบ" ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคิดค้นขึ้น เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ หวังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ติดตามจากรายงาน

"ตู้ความดันลบ" ขนาดใหญ่คล้าย ๆ กับห้องในโรงพยาบาล 1 ห้อง ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1 เตียง หรือคนไข้นั่ง 3-4 คน ตามระยะห่างความปลอดภัยของการแพร่เชื้อ เป็นตู้ต้นแบบที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ได้ออกแบบให้สอดคล้องตามหลักความปลอดภัยทางการแพทย์และหลักวิศวกรรม หวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล และลดความเสี่ยงของบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน ซึ่งไม่เพียงแค่ใช้ในภารกิจรักษาโรคโควิด-19 เท่านั้น ยังสามารถต่อยอดในภารกิจรักษาโรคอื่น ๆ ได้อีกด้วย

โดยตู้ความดันลบที่ วสท. จัดทำขั้นมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 ตู้ความดันลบขนาดเล็ก เพียงพอที่จะใส่เตียงคนไข้ขนาด 1 เตียง มีน้ำหนักเบาและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 15 นาที

และแบบที่ 2 ตู้ความดันลบขนาดใหญ่ มีพื้นที่รองรับการทำงานของแพทย์พยาบาลไว้ด้านหน้าประตูเข้าห้องคนไข้ โดยทั้งสองตู้จะนำอากาศจากภายนอกไหลเข้ามาเจือจางอากาศที่ปนเปื้อนภายในตู้ โดยใช้พัดลมดูดอากาศ เพื่อนำอากาศที่เจือจางนี้ทั้งหมดไปปล่อยทิ้งนอกอาคารไม่น้อยกว่า 8 เมตร โดยไม่นำอากาศที่เจือจางนี้กลับมาใช้ใหม่ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างมั่นใจ ลดการกระจายเชื้อทางอากาศได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมา วสท. ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 299 ตู้ อีกทั้งยังส่งมอบเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และกัมพูชา มั่นใจว่าจะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการเข้าตรวจผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดป้องกันบุคคล โดยตู้ความดันลบสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและในที่ร่มภายนอกอาคาร วัสดุที่นำมาประกอบหาได้งานภายในประเทศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่สูงมากนัก และที่สำคัญ คือบุคลาการทางการแพทย์มั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัย