ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้งบฉุกเฉินซื้อยาปราบศัตรูพืช ตอนที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้งบฉุกเฉินปี 2553-2555 กว่า 7,200 ล้านบาท ซื้อยาปราบศัตรูพืชแจกเกษตรกรมีราคาแพงและปลอม ใครรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหานี้ในปี 2555 ตามที่ข้อมูลประชาชนร้องเรียน สตง.โดยมี "คอลัมน์หมายเลข 7" ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นร่วมขยายผล นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อซื้อยาปราบศัตรูพืช ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายแจกเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ซื้อมีราคาแพง 5-10 เท่าเหมือนที่ผ่านมา

คณะกรรมาธิการยังมีข้อมูลว่า การซื้อสารเคมีช่วงเวลานั้นผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2553-2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ใช้งบฉุกเฉินกว่า 7,200 ล้านบาท ซื้อสารเคมีแจกเกษตรกร โดยเกือบ 6,000 ล้านบาท อยู่ในภาคอีสานเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ใช้งบฉุกเฉินกว่า 1,400 ล้านบาท มุกดาหาร 800 ล้านบาท มหาสารคาม 700 ล้านบาท ยโสธร 400 ล้านบาท และอำนาจเจริญ 400 ล้านบาท กระทรวงการคลังขณะนั้นจึงประกาศลดวงเงินงบฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัด จากที่ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 50 ล้านบาท ลดเหลือ 20 ล้านบาท หากต้องซื้อสารเคมีให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ

ขณะที่ สตง. สรุปผลตรวจสอบเรื่องนี้ที่จังหวัดบึงกาฬ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช., ปปง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่วยขยายผลเอาผิดตามกฎหมายต่อไป กรณีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปปง.มีมติส่งอัยการให้ฟ้องศาล เพื่อมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 327 รายการมูลค่ากว่า 420 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7