ข่าวสังคม

ร้องทุกข์ เงินเยียวยาประกันสังคม ต้องไปที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็กเลย

ลูกจ้างต้องรู้ หากต้องการร้องทุกข์เงินเยียวยาประกันสังคม หลังกระทรวงแรงงานเปิดให้ยื่นอุทธรณ์แนะเตรียมเอกสารให้พร้อม 
br />้านเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงข้อมูลหลังมีการเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในกรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ซึ่งเผยถึงสถานที่และเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม หากผู้ประกันตนต้องการร้องทุกข์โดยสำนักงานประกันสังคม ระบุไว้ดังนี้
br />ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00 - 18.00 น.ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี
br />strong>การติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
บัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง
br />div style="text-align: center;">
 
div>เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เริ่มแล้ว! อุทธรณ์สิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม ลูกจ้างไม่ได้เงินเยียวยายื่นอุทธรณ์สิทธิได้
แนะทริค! 3 วิธี ผู้ประกันตนได้รับเงินเยียวยาว่างงาน จากประกันสังคมเร็วขึ้น
ได้รับหรือยัง ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ว่างงานเเล้ว 7 แสนราย
br />strong>เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 > https://www.ch7.com/covid19
br />a href="https://www.ch7.com/covid19">โควิด19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทธรณ์ประกันสังคมประกันสังคมมาตรา 33ประกันสังคมเยียวยาประกันสังคมร้องทุกข์เงินเยียวยา

ข่าวอื่นในหมวด