7HD ร้อนออนไลน์

ทั่วโลกติดเชื้อนับแสน ปรับตัวก่อนระบาดระลอก 2

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ถึงการปรับตัวรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยติดเชื้อน้อยมากโดยพบการติดเชื้อส่วนใหญ่จากคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่ยังมีโรคนี้ระบาดอยู่ทั่วโลกมีผู้ป่วยใหม่วันละเป็นแสนคนจึงเป็นการยากที่จะกวาดล้างไวรัสนี้ให้หมดไป ทุกคนจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่

ในทุกปีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัดใหญ่ RSV จะพบน้อยมากในฤดูร้อนและในช่วงปิดเทอม แต่จะระบาดมากในฤดูฝนเริ่มตั้งแต่นักเรียนเปิดเทอมและจะติดต่อกันง่ายมากในโรงเรียน โควิด-19 เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีการติดเชื้อ เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจจึงไม่แปลกที่จะระบาดในฤดูฝน โดยเฉพาะจากเด็กสู่เด็กแล้วจึงแพร่ระบาดออกไป การระบาดในระลอก 2 ถ้าเกิดในฤดูฝนอย่างไข้หวัดใหญ่ก็ยากที่จะควบคุมจะต้องเริ่มต้นปิดบ้านปิดเมืองใหม่ หรือถ้าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นการเรียนการสอนปีนี้ต้องอยู่ในวิถีชีวิตใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรค เด็กนักเรียนจะต้องเรียนได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การเรียนการสอนไม่ควรยกให้เป็นภาระของโรงเรียนเท่านั้น บ้านต้องมีบทบาทมากแม้กระทั่งท้องถิ่นก็มีปราชญ์ชาวบ้านที่พร้อมจะสอนได้

การประสบความสำเร็จในชีวิตของเด็กไม่ได้เกิดจากการแข่งขันเข้าเรียน โรงเรียนกวดวิชาไม่สามารถกำหนดระยะห่างของบุคคลได้ เด็กเรียนกวดวิชาจ่ายค่าเล่าเรียนแพงแล้วนั่งเรียนกับครูตู้ นั่งเรียนติดกันก็ไม่เห็นมีใครบ่นหรือดรามา คนมีฐานะสามารถให้ลูกหลานไปเรียนกวดวิชา เกิดความแตกต่างทางการศึกษาเพราะตัววัดของเราไม่ดี คุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่การเรียนเชิงภาคปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ทำได้ การศึกษาในปีนี้ต้องเตรียมการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ให้เด็กไทยประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่เกิดความเครียดในการเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นและยังต้องไปกวดวิชานอกเวลา วิถีชีวิตใหม่อาจทำให้เด็กมีความสุขมากขึ้นก็ได้