7HD ร้อนออนไลน์

สวยงาม ทะเลหมอก ที่ ผามออีแดง

จากกรณี มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ที่ผ่านมา ส่งผลให้ จ.ศรีสะเกษ มีฝนตกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตามป่าเขา ที่เทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร

โดยสภาพอากาศดังกล่าว ส่งผลให้ที่จุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อากาศชื้น จึงเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกขึ้นอย่างสวยงาม ซึ่งปีนี้ทะเลหมอกมาเร็วกว่าทุกปี แต่เวลานี้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ปิดการท่องเที่ยวตามประกาศของรัฐบาล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในช่วงที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้ปิดการท่องเที่ยวนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ต่างๆ ทั้งบ้านพักที่เนินนับดาว และจุดชมวิวผามออีแดงให้สวยงามเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาเที่ยวชมทะเลหมอกที่สวยงาม