ห้องข่าวภาคเที่ยง

อีสานแล้งหนักหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ

ที่อ่างประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตอนนี้น้ำแห้งขอดจนสันดอนทรายโผล่ขึ้นมา กลายสภาพคล้ายกับทะเลแหวก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดกระบี่ ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำในอ่างประปาที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือใช้ได้อีกเพียง 1 เดือนเศษเท่านั้น เมื่อรวมกับน้ำที่ผันมาจากบัวใหญ่ จะยืดเวลาได้อีกไม่ถึง 3 เดือน

ที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ก็ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกัน ทำให้ต้นข้าวนาปีที่ปลูกไว้ เริ่มเหี่ยวเฉาและกำลังยืนต้นตาย เนื่องจากพื้นที่นี้ เป็นที่ราบสูง ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน จึงต้องหวังพึ่งแค่น้ำฝนเท่านั้น

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีวัชพืชขึ้นปกคลุมและเกิดตะกอนดินสะสม ไม่สามารถผันขึ้นมาบริหารจัดการได้ ชลประทานต้องนำเครื่องจักรกลขุดลอกอ่าง และเสริมแนวคันดินให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการกักเก็บ

จังหวัดมุกดาหาร มีการระดมเจ้าหน้าที่ลงไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง นำรถบรรทุกน้ำประปาลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแฝก ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี 10 หมู่บ้าน 1,415 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรกว่า 5,000 คน 

ภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ 11 บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม ประสบปัญหาน้ำที่ใช้เลี้ยงกระบือไม่เพียงพอ เพราะแม่น้ำยมแห้งขอด ต้องนำน้ำประปามาใช้เลี้ยงแทน แต่ต้องจ่ายค่าน้ำประปาหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง